Het oorspronkelijke bos - beukenbos en eikenbos met berken - werd in de loop der eeuwen vernield door branden, overmatig vellen, het inrichten van weidelanden en het ontginnen.
De sparren werden recentelijk ingevoerd en zij leveren kwaliteitshout voor de zagerijen, papiernijverheid en paneelindustrie. Twintig plaatselijke zagerijen ontginnen een half miljoen m³ per jaar.

 

Sparren en andere naaldbomen dekken 90 % van de beboste oppervlakte van de Hoge Venen. Beuken en andere loofbomen dekken de rest. De huidige tendens bestaat erin de met loofbomen beboste oppervlakte te bevorderen en het ecologische beheer van de bebossing in de hand te werken. Dat gebeurt door open plekken te creëren, wat de natuurlijke fauna en flora en het herstel van de bodem ten goede komt.

 

Reisdatum :  Zaterdag 22 februari 2020
Reiscode :  2202202001A
Reissom :  €10
Uw Travelbutler :   
   
Zakgeldadvies :  €40

 

Doorkruis één van de meest ongerepte gebieden van het land. Voor wie niet houdt van platgetreden paden.

Tijdens deze schitterende wandeling met start aan de Auberge de la Fagne, bij de toegangsweg naar Xhoffraix, gaan we op verkenning in een bijzonder woest gebied. We trekken onmiddellijk, via knuppelpaadjes, naar de “Fagne du Freineu”.
Het pad voert aanvankelijk door een open landschap, maar wat verderop moet u door een duister bos. Plots duiken, als een eilandje temidden van een leger sparren, de “Six Hêtres” (zes beuken) voor ons op, vroeger een rustplaats voor de herders van de omstreken. Een aandenken aan het landschap van vroeger, dat toen bestond uit uitgestrekte weilanden en heidevelden. Een knooppunt van wegen, waarlangs, tijdens de 17e eeuw, ijzer vanuit het Eifelgebied naar de smederijen van de Luikse regio werd getransporteerd. In een lus wandelt u naar het monument Léon Fredericq. De natuur is er bijzonder woest. Nu eens verdwijnt de weg tussen het struikgewas, dan weer houden knuppelpaden ons op het droge. Verderop heeft de Trôs Maret zich in de vallei ingegraven en een echte mini-canyon gevormd. Over de volledige lengte kan u genieten van watervalletjes die ricocheren op een ondergrond van kwartsiet en zandsteen. Nog een laatste klim en u bereikt Xhoffraix, eindpunt van deze fantastische wandeling.

 

 

De Oostkantons bevinden zich in het hartje van het Europees cultuurlandschap "Eifel-Ardennen".

Dit uniek wandelland strekt zich uit van het Belgisch-Duits-Nederlands drielandenpunt in het noorden tot aan het Belgisch-Duits-Luxemburgs drielandenpunt in het zuiden.
In het midden van deze streek ligt het Duits-Belgisch natuurpark "Hoge Venen-Eifel".

Het land van Eupen en het Geuldal in het noorden kenmerken zich door een licht heuvelend landschap dat dan overgaat in het uitgestrekte Hertogenwoud (20.000 ha).

Op de heuvels begint het natuurreservaat "Hoge Venen" , een hoogplateau met turf- en veengebieden, uniek in Europa. Hier bevindt zich het hoogste punt van België (Botrange 694 m).

 

Inbegrepen :  Transfer naar de plaats van bestemming
  Agogische reisbegeleiding door ervaren Aksent Travelbutlers
   
Niet inbegrepen :  Ophaalservice
  Middagmaal
  Drank