De grote wilde fauna (herten, reeën en everzwijnen) is in de hele streek aanwezig. Het bestand wordt geraamd op 1.200 herten, nagenoeg dubbel zoveel reeën en een duizendtal everzwijnen.

Andere beschermde dieren zoals de korhaan, de marter en de wilde kat zijn eveneens aanwezig, alsook talrijke speciale vogels en insecten.

Alle waterlopen van de streek ontspringen in de Hoge Venen. Hun debiet is wildstromend en wordt gereguleerd door vijf stuwdammen die meer dan een miljoen inwoners van drinkwater voorzien. 

Reisdatum :  Zaterdag 8 februari 2020
Reiscode :  0802202001A
Reissom :  €10
Uw Travelbutler :   
   
Zakgeldadvies :   €40

 

In het hart van de Oostkantons liggen de Hoge Venen. Tal van riviertjes en beken ontspringen in dit gigantisch waterreservoir en banen zich een weg doorheen het landschap – net alsof het levensaders zijn: nu eens licht kabbelend in een zacht glooiend open landschap, dan weer wild en stormachtig doorheen door rotsen gevormde kloven.

Begeleid de Warche, Hill, Vesder, Our en talrijke andere waterlopen op hun speelse weg doorheen de prachtige natuur en leer de Oostkantons van hun mooiste kant kennen tijdens 14 topwandelingen.

Tijdens deze wandeling volgt u de Helle, een van de mooiste riviertjes van de Oostkantons. Het ontspringt in het hart van de Venen. 

Van bij het huis Ternell duikt het pad onmiddellijk het grote woud in. De beuken en eiken in het Osthertogenwald zorgen voor schitterende herfstkleuren. Aan onze voeten bakenen ontelbare paddenstoelen de weg af. Wanneer we beneden in het dal aankomen, ontmoeten we de Helle. De loop van dit riviertje, met zijn zwarte water en zijn hoge zuurtegraad, vormde vroeger een grenslijn: de grenspalen die u zal tegenkomen, geven aan dat, bij het begin van de 20e eeuw, Duitsland hier begon. Langs de Helle waant u zich in een sprookje. Het woeste traject maakt het aangenaam om de rivier te volgen. Af en toe komt u ook voorbij steile stukken. Een wandeling voor sportieve wandelaars. Halverwege klimt het pad en voert het ons richting de stuwdam van Eupen, die zich nu vlakbij bevindt. Vanaf hier duikt het pad weer een andere vallei in, gevormd door de Getzbach, die stroomafwaarts het meer van water voorziet. Hier is de vallei eerder gesloten en duister Nadat u een houten brugje bent gepasseerd, duiken uitgestrekte vlakten vol sparren op.

De Hoge Venen zijn ongetwijfeld één van de meest ongerepte stukjes natuur van de Ardennen en de Eifel. Door het strenge klimaat van deze streek, de hevige neerslag, de lange koude winters en een lage gemiddelde temperatuur (6,1°) zijn uiterst zeldzame plantensoorten uit Noord-Europa, de bergstreken en het atlantische gebied hier behouden gebleven. 

Het huidige veenlandschap is grotendeels ontstaan onder invloed van de mens. De oude landbouw- en veeteeltpraktijken, zoals het weiden, het bestrijden van kreupelhout, het binnenhalen van hooi en de ontginning van turf hebben geleid tot de vorming van open ruimten. Tot in de middeleeuwen daarentegen waren de Hoge Venen nog voor 90% bebost. Vanaf omstreeks 1840 (in de Pruisische periode) werd heel wat heideland herbeplant met sparren.

 

 

 

De enige natuurlijke biotoop

Dit heeft geleid tot een aanzienlijke afname van de veenoppervlakte, voorheen de enige niet beboste zone. Dit kwam doordat het water naar de oppervlakte steeg, wat de vorming van een turflaag bevorderde. Deze kon zelfs een hoogte van enkele meters bereiken. De Hoge venen zijn de enige natuurlijke biotoop die tot vandaag is blijven bestaan. De handhaving ervan vereist aanzienlijke beschermingsmaatregelen.

Om de fauna en flora van de Hoge Venen te behouden, werd een oppervlakte van 4.500 ha beschermd als natuurreservaat (reeds in 1957). Dat reservaat kreeg in 1966 het Europees diploma voor natuurbehoud.

 

Inbegrepen :  Transfer naar de plaats van bestemming
  Agogische reisbegeleiding door ervaren Aksent Travelbuters
   
Niet inbegrepen :  Ophaalservice
  Middagmaal
  Drank