Er bestaat van Westenschouwen een legende en die is als volgt:


De Westenschouwse zeelieden hadden een zeemeermin gevangen in hun netten die ze meegenomen hebben naar het dorp. Ondanks alle smeekbeden van de zeemeerman wilde men haar niet terug geven.
Waarop de zeemeerman de volgende woorden sprak:


“Westenschouwen het zal je rouwen,
Dat je geroofd hebt mijne vrouwe,
Westenschouwen zal vergaan,
Alleen de toren zal blijven staan’’.


De zeemeerman kon niet weten dat de Westenschouwenaren later zelf de overgebleven toren zouden slopen.
Nu moet men voor een legende altijd een bewijsstuk hebben, vandaar dat men nu vaak het verhaal gebruikt voor de “eenzame” Plompetoren van Koudekerke.

 

Reisdatum :  Zaterdag 2 maart 2019
Reiscode :  0203201901A
Reissom :  €20
Uw Travelbutlers :   
Zakgeld :  Voorzie €40

 

Schouwen-Duiveland biedt diverse wandelingen en mountainbikeroutes voor jong en oud. De mountainbikeroutes kun je downloaden. Bij de wandelroutes geven we aan waar het startpunt is. Vanaf daar kun je zelf de markering volgen om de wandelroute te lopen. De gemarkeerde wandelroutes staan ook op wandelkaart nr. 28 Schouwen-Duiveland, 

Het noordelijkste deel van Zeeland draagt als geen ander de littekens van de watersnoodramp van 1953. In de strijd tegen de elementen heeft de natuur sindsdien veel aan de mens moeten prijsgeven. Maar het tij is gekeerd op Schouwen. Staatsbosbeheer werkt actief aan 'nieuwe natuur'. Schouwen is weer een lappendeken aan natuurgebieden. De belangrijkste in vogelvlucht

 

De boswachterij Westerschouwen is het grootste bos van Zeeland. Met wilde kamperfoelie, die zo heerlijk ruikt na een regenbui. Samen met de Meeuwenduinen vormt het de ‘Kop van Schouwen’. Een heuvelachtig duinlandschap, met zandverstuivingen, valleien en duinweiden. Overal ritselt leven dat je vanaf de vele gemarkeerde wandelroutes of vanuit de schuilhut of uitkijktoren kunt bespieden.

Dit krekengebied aan de kust van de Oosterschelde ontstond uit een van de grootste dijkdoorbraken tijdens de watersnoodramp. In het gevecht met het kolkende water is een ringdijk om de onheilsplek aangelegd. Staatsbosbeheer plantte bos bij het plaatsje Serooskerke.

De rijke grond is nu weelderig begroeid met opgaand hout en hondsroos. Je kunt hier prachtig wandelen op de grens van land en water. Kinderen kunnen lekker zwemmen in de kreek. Of ravotten op de ruime oeverstroken.

 

De Prunje werd door zeventiende-eeuwse schrijvers al geroemd als vogelparadijs. Na het weggraven van veen restte hier een binnendijks moeras. Maar watermolens maalden de Prunje droog. Boeren brachten gebied in cultuur en het leefgebied van de vogels verdween.

 

 

Natuurbeschermers ontwikkelden aan de zuidkust van Schouwen het 'plan Tureluur'. Het uitgestrekte zout/brakke kleimoeras is weer teruggeven aan de Prunjepolder. Inmiddels wemelt het er weer van het waterwild en de weidevogels. De liefhebber kan zijn lol op: er is een uitkijktoren, een vogelkijkscherm en langs de Delingsdijk en de Inlaagweg zelfs een 'vogelboulevard'.

 

Inbegrepen :  Agogische reisbegeleiding door ervaren Aksent Travelbutlers
  Transfer naar de plaats van bestemming
   
Niet inbegrepen :  Ophaalservice
  Uw boterhammetjes
  Uw drank