In de gemeente Vlissingen is door de eeuwen heen veel strijd geleverd. Strijd tegen zowel het water als tegen vreemde volkeren. "Luctor et Emergo" luidt de Zeeuwse spreuk. "Ik worstel en kom boven". Dat geldt zeker voor de inwoners van de stad Vlissingen en zijn omringende dorpen. In een onverzettelijke strijd tegen vreemde indringers en de lementen hielden zij hun hoofd boven water. De wandelroute "Ritthem aan het front" kun je op verschillende plaatsen beginnen, doordat de route via het knooppuntensysteem loopt. Tijdens de wandeling kom je verdingserken tegen uit alle tijden en van allerlei volkeren. De Noormannen, de Spanjaarden, De Fransen, Engelsen en Duitsers, ze streden allemaal in en om Vlissingen. Ook de gevolgen van de strijd tegen het water zijn zichtbaar. De zee nam en de zee gaf, ontdek het zelf. 

 

Reisdatum :  Dinsdag 19 februari 2019
Reiscode :  1902201901RM
Reissom: €20
Uw Travelbutler Japie Swings
   

 

Het aan de Westerschelde bij Ritthem (Vlissingen) gelegen Fort Rammekens is het oudste zeefort van West-Europa. Het dateert uit 1547 en speelde ooit een belangrijke rol in de rijke, maritieme geschiedenis van Zeeland. Spaanse militairen, Hollandse watergeuzen, Engelse huurlingen, Zeeuwse Oost-en vooral West-Indiëvaarders, Franse revolutionairen, Duitse soldaten, ze hebben er allemaal hun sporen nagelaten. Alleen al de binnenkomst met de zware, metershoge, dikke, houten deuren van de toegangspoort is een belevenis. Ronddwalend in de duistere halfbastions, de kazematten, de voormalige kruitkamers en in het imposante hoofdbastion krijgt u een beeld van vroeger tijden. Staande op het fort heeft u een fraai uitzicht op de Westerschelde en het tegenover gelegen Zeeuws-Vlaanderen.

Fort Rammekens werd tussen 1547 en 1552 in opdracht van Margaretha van Hongarije, de zuster van Karel de Vijfde, gebouwd. Het fort moest de scheepvaartverbinding naar Middelburg (en Antwerpen) bewaken. Middelburg was toen immers één van de belangrijkste handelssteden van de Noordelijke Nederlanden. Het werd ontworpen door de Italiaanse bouwmeester Donato de Boni, die de vesting bouwde volgens de in Italië geldende voor die tijd vernieuwende bouwkundige en verdedigingstechnische principes.

In de Tweede Wereldoorlog werd het fort onderdeel van de Atlantik wall, de Duitse verdedigingslinie langs de kusten van Noordwest-Europa. Behalve op het fort zelf, werden ook in de directe omgeving bunkers en andere betonnen versterkingen aangebracht. In oktober 1944 bombardeerden de geallieerden de zeedijk bij Rammekens. Dit als onderdeel van het plan om Walcheren onder water te zetten en daarmee de Duitse verdediging uit te schakelen. Door de gaten in de dijk stroomde een jaar lang zeewater in en uit. Daardoor ontstonden diepe geulen, die na het sluiten van de dijk in november 1945, als kreken achterbleven.

 

Inbegrepen :  Transfer naar de plaats van bestemming
  Reisbegeleiding
   
Niet inbegrepen: Een hapje
  Een tapje